VIP335: Pierwsza przejażdżka rowerowa

Ride a bike with me and learn Polish! It was the first time I rode a bike this year. Listen how I talk about it and improve your understanding and Polish vocabulary. Zobacz również zimowy film z tego miejsca, który zrobiłem w lutym: VIP317: Czy Wisła zamarzła?